måndag 22 juli 2024 


Om simsport.se

Simsports idé är att leverera färska nyheter och annan intressant information från simvärlden. Vi vill även tillhandahålla en plats för inspiration, utbildning och fortlärning inom simsporten.
Målet är att uppdatera Simsport dagligen med nyheter, kommentarer, artiklar, intervjuer samt mycket annat.
Simsport tar tacksamt emot nyheter, artiklar, länkar, bilder m m som kan vara intressant för alla simintresserade. Skicka ett mail till red@simsport.se.

Tyck gärna till och hör av er till oss. Har ni intressanta idéer, krönikor eller andra tankar så tar vi gärna del av dem.

Övriga frågor:
info@simsport.seCookies på simsport.se

Cookies är små filer som placeras på besökarens dator när du surfar runt på en webbplats.
Cookies kan ha olika uppgifter. Ändamålet med de cookies som används på simsport.se är statistik, det vill säga att hålla reda på hur många besökare webbplatsen har och hur många av dessa som är återkommande respektive förstagångsanvändare.

I de allra flesta webbläsare (Internet Explorer, Netscape med flera)  kan du själv ställa in om du om vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte.

På tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies. Där finner du även information om den nya lag som trädde i kraft den 25 juli 2003 och som reglerar informationsplikten när det gäller användandet av cookies.

Så här säger lagen
SFS 2003:389, 6 kap. Integritetsskydd
18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.Om simsport   |   Tipsa redaktionen: red@simsport.se   |   Om cookies